Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite

Päivän sini (Ipomoae violacea)
AINEISTO

Näissä aineistoissa olen työstänyt sisäisyyttäni tai ehkä paremminkin sisäisyyttäni on työstetty monilla tasoilla. Joissakin aineistoissa voi tulkita olevan kirjoitushetkellä olleen vahvoja tunnelatauksia läsnä. Voit koettaa silti nähdä aina metsän puilta erottaen asian sen ilmaisusta. Joskus on mielekästä kuunnella tunnetta eikä asiaa, joskus asiaa eikä tunnetta ja joskus molempia.

Aineistossa on kyseessä kehittyvän ihmispersoonallisuuden kautta vuodatetusta ajatus-tunne -muodollisista materiaaleista, jonka vuoksi erilaiset psykofyysiset tilat saattavat värittää niitä.

Eräs k
äytännön sisäisen tilan mittari voi olla se, kuinka paljon vastustusta näkee ja kokee itsessään suhteessa itseensä, kanssaolentoihin, havaitsemaansa maailmaan ja erilaisiin asioihin siinä. Huomioida voi myös, suhtautuuko havaintomaailmaansa rakastavasti, ymmärtäen ja hyväksyen vai kriittisesti, negatiivisesti ja arvostelevasti? 


1 Kirjoitukset
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | Vanhemmat | Psykologia

2 Audio

3 Visio1 Kirjoitukset
 


Kirjoitukset 2009
Eläinradan esoteerisia vaikutuksia Alice Baileyn mukaan html
Ylpeydestä (koonti vuosien takaa)html
Henki sanoo: en ole mitäänhtml
Pikkuiset linnut (runo)
html
Pieniä ajatuksia:
-rentous ja epävarmuus, sisäinen lapsi vs. keskeneräiset tunnehahmot, auktoriteettikapina, tieteellinen kehitys vs. taantumuksellisuus, luonnollinen selitys, valikoitua-verbin käytöstä,
jokainen-retoriikasta, kuolema sekä mielenterveysongelmat ja yhteiskunnan sekularisaatio.
html
Sisäinen lapsi 1 (runo) html
Pää ja sydän (runo) html
Sydän vs. pää (runo) html
Asiantuntijuudesta, Jumalan käsitteestä, epävarmuuden sietämisestä, etiikasta ja ihmisestähtml


Kirjoitukset 2008
Elämän ymmärrykset, Itse- ja Jumaloivallukset html pdf
Itseoivalluksen eri vaiheita html
Sri Aurobindon runon "Nirvana" suomennos html
Pienet ihmiset näkevät pieniä ihmisiä html
Suvaitsevaisuudesta... html
Ajatuksien ja tunteiden väkivalta html
Epävarmuuden sietokyvystä... html
Täydellisyydestä... html
(Luonnon)tieteiden filosofisesta perustasta ja populaarien esitysten rehellisyydestä html
Kullakin on oma ajatuksensa ja tunteensa; ja niin on hyvä html
Asiat niin kuin ne ovat html
Pyhyystaudista zenin kuoppaan html
Tiedosta ja rajoitteista joogassa... html
Virtaukset ja kierrätys html
Jumalallinen kulttuuriteoria html
Joogiset kuolemat ja psykopatologia html
Jooga-âsanoiden materialistisreduktiivisista tulkinnoista html
Jooga-mûdrista html
Athato brahma jijñâsa: on tullut aika kysellä brahmanista (vedânta-sutra) html
pdf
Jooga tuli länsimaihin kehittämään html pdf
Inhimillinen psyykkinen "kehittyminen" teistisestä itseoivallus -näkökulmasta html pdf
Musiikki ja mytologia  html
pdf


Kirjoitukset 2007
Sormet ja ihmiset html
Erillisyydestä yhteyteen html
Maailman parantamisesta... html
Kehon hallinta ja kontrollointi html
Jumalakäsitys html
Kehomeditaatio II html
Rauhan tilaan laskeutuminen (jooga ja klesat) html txt


Kirjoitukset 2006
Henkinen tie -inspiraatioita  html
Syvän hellittämisen jooga  html txt pdf
Kehomeditaatio  html txt pdf
Liite Kehomeditaatio -juttuun html txt
Linnut  html
Henki-sielu-ruumis -jäsennys html
Teoton toiminta html txt
Tietoisuuden integraaliteoria (Ken Wilberin mukaan) html txt
Uskomusjärjestelmiin liittyvästä fundamentalismista html txt
Viesti IOK -palstalle html txt


Kirjoitukset 2005

Ei ole mitään oikeaa tietoa html

Itse-todellisuus ja subjektiviteetti html txt pdf
Jumala, luomus ja ihminen
pdf
Suunnat kohti Jumalaa :: viestien vertaileva taulukointi html txt pdf
Tie html txt pdf
Tiedon kasvukaava html pdf
Tietoisuuden kartta (David R. Hawkinsin mukaan) html pdf


Kirjoitukset 2004

Kaikki on jo koko ajan valmista html txt
Kaikki on jo koko ajan valmista 2 html txt
Kirje Jumalalle html
Malli ihmisestä ja havaitsemisesta html

Huomioita html
Silmä on sielun peili html txt
Meditaatiosta... html txt
URANTIA = html txt
Tiellä html txt
YES html txt
Jooga ja keskittyminen
pdf


Kirjoitukset 2003

Erillisyyden näennäistä ylläpitämistä html txt pdf
Etäännyttäminen html txt pdf
Kuva ja projektori html txt pdf
Ote keskustelusta html txt pdf
Peili html txt
Pyhyystauti html txt
Simppeli syllogismi html txt
Tiedä tämä html txt
Yksilöllisyydestä html txt


Kirjoitukset 2002

Elämän eksplikaatio html txt pdf
Elämän eksplikaatio II  html pdf
Psyykkinen loinen  html pdf
Rauhantilan resistanssi html txt pdf
Ravinnosta html txt pdf
Sunnuntai html txt


Vanhemmat kirjoitukset

Itsetutkisteluja (Marcus Aureliuksen ajatuksia) html
Dualistinen sânkhya-filosofia
(142 kt) pdf
Pragmatismi
(165 kt) pdf
Muotimutaatio
(457 kt) pdf


Psykologia (lukupäiväkirjoja pohdintoineen)
Kehityspsykologia II pdf
Kognitiviinen psykologia II pdf
Sosiaalipsykologia II pdf
Geropsykologia pdf
Kliininen psykologia II pdf
Neuropsykologia II pdf
HUOM! Persoonallisuuspsykologia II: Postmoderni minuus ja identiteetti - ihme(s)en ydin  pdf
Personality (Petersonin 1988 kirjan lukupäiväkirja) pdf2 Audio


Aistien valtias  mp3
Laulakaa  mp3
On aika mp3
  mp3
mp3

Soli dei gloria (esittäjä on "itse (at) itseoivallus (piste) fi")
Laulu soikoon mp3
Laulu mp3
Om namo bhagavate vâsudevaya  mp3
Gayatri mp3
Gopinâtha mp3
Jaya Râdha-Mâdhava mp3
Jaya Govinda-Gopal mp3
Râdha-Govinda mp33 Visio

Kuvasto pikkukuvina (thumbnails) ja kahdenkokoisina isoina kuvina  Visio
Isot kuvat ovat
alle 100 kt
Visio 2
Isot kuvat ovat alle 2,5 MB (POISTETTU TOISTAISEKSI TILAN VÄHYYDEN VUOKSI)