Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
EPÄVARMUUDEN SIETOKYVYSTÄ...

Ihmiselle ei vaikuta olevan ominaista epävarmuuden sietokyky. Tarkoitan sitä, että ihmismieli pyrkii rakentamaan käsitys- ja uskomusjärjestelmiä selittääkseen kokemuksiansa, itseänsä sekä havaitsemaansa maailmaa kanssaihmisineen ja muine olentoineen.

Inhimillinen mieli erittäin usein rakentaa myös vankat suojelumekanismit turvaamaan rakentamiaan käsityksiä ja uskomuksia. Mitä erilaisimmin keinoin mieli koettaa säilyttää erinäisiä uskomuksia "oikeina" ja "tosina".

Se voi esimerkiksi haluta uskoa, että olisi olemassa jokin objektiivinen todellisuus, josta voisi olla mahdollista saada edes jossain määrin jonkinlaista "oikeaa" ja/tai "todellista" tietoa. Tätä tietoa ihmismieli voi etsiä monenlaisista ajattelu- ja uskomusperinteistä, kuten järjestäytyneiden uskontojen opeista, (luonnon)tieteistä ja erilaista esoteerisista (new age) uskomusjärjestelmistä.

Monissa teosofiaan ja vastaaviin järjestelmiin perustuvissa länsimaisen esoterian perinteissä halutaan uskoa ja siten etsiä kokemuksellisia yhteyksiä vaikkapa henkisten tasojen ylösnousseisiin mestareihin ja/tai henkioppaisiin. Omia uskomuksiaan ja kokemuksiaan voi kuitenkin olla vaikea "todistaa" oikeaksi kenelläkään toiselle henkilölle, jolla ei ole samassa linjassa olevaa uskomus- ja käsitysjärjestelmää saati kokemuksia. Ehkä näin ei pidä ollakaan?

Tämä on kaikki ihan ok. Käsitysten ja uskomuksen rakentaminen sekä niiden paikoin voimakaskin puolustaminen näyttävät olevan universaalia ja oikeastaan hyvin mielekästäkin. Kullakin on hyvä olla omat ajatuksensa, tunteensa ja aikomuksensa, jotta kulttuuri ja yhteiskunta toimisivat totutuilla tavoilla. Kaikessa tässä on kuitenkin vaarana fundamentalismi, älyllis-kokemuksellinen epävapaus sekä siitä johtuva ajatuksien ja tunteiden tason väkivalta.

Todellinen suvaitsevaisuus mahdollistuu ja todellistuu sitä enemmän, mitä enemmän sinulla on epävarmuuden sietokykyä. Tällöin sinun ei
nimittäin tarvitse pakottaa omaan uskomusjärjestelmääsi sopimattomia uskomuksia omiin tulkinnallisiin muotteihisi ja siten tehdä väkivaltaa ajatuksien ja tunteiden tasolla

Ihmeiden oppikurssi -nimisessä kirjassa on esitetty ajatus, että kaikki inhimillisessä mielessä esiintyvät käsitys- ja uskomusjärjestelmät olisivat palautettavissa vastauksiksi seuraavaan toteamukseen:

Ihminen ei tiedä mikä/kuka hän on, missä hän on ja mitä hänen tulisi tehdä.
-Ihmeiden oppikurssi (katso: Ihmeiden oppikurssin kotisivu tai sanaston selitys)

Kun tutkit itseäsi tämän asian suhteen, mitä näet? Jospa ei ole olemassakaan mitään oikeaa ja todellista, kaikille yhteistä tietoa?


16.7.2008, T.H.