Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
Eläinradan esoteerisia vaikutuksia Alice Baileyn mukaan
Käännösmukaelmaa teoksesta "Esoteric Astrology"

Astrologian voi ajatella kuvaavan sielua, ei henkeä. Sielun voi ajatella tarkoittavan hienojakoisia haluja, tahtomuksia ja tunne-elämää. Sosiohistoriallinen persoonallisuus näin ajatellen rakentuisi sielun sekä ympäristön ja perimän leikkauspisteessä. Sielun "näkyvyys" tulisi esiin nykyajan psykologien puheissa temperamenteista ja persoonallisuuden piirteistä. Lyhyesti sanottuna astrologia kuvaa ilmiöitä. Astrologia ei kuvaa ydinitseä, jota esim. vedanta-filosofioissa kuvataan atman-termillä. Se sinä olet ja sitä tämä kaikki on, sanovat pari Vedanta suurta lausetta.

Ajattelen nyt niin, että myös valaistuneet ihmismuotoiset olennot ovat astrologisten vaikutusten alaisia siinä mielessä, että heidän psykofyysinen konstituutionsa eli rakenteensa ja sosiaalinen-ympäristöllinen ehdollistumansa ovat tähtien määrittämää. Siis tietenkin kuvaannollisessa mielessä, sillä esoteeriseen astrologiaan kuuluu käsittääkseni ajatus, että astrologia vain kuvaa tilanteita, jotka ovat gunan, karman ja lopulta Jumal-tietoisuuden määrittämiä.

Kyseessä on ennaltamääräytymistä, mutta myös vapaata tahtoa. Ennaltamääräytyminen on laajemmassa, ihmisenmuotoisen elävän olennon ymmärryksen ulottumattomissa olevaa toiminta- ja olemisen tapaa, kun taas ihmisen ymmärryksen ja kokemuksen puitteissa vapaata tahtoa eräällä tavalla ilmenee. Tämän vuoksi ajattelen Kahlil Gibranin todenneen hienosti, että "ihmisen tahto on liikkuva varjo hänen omassa käsitysmaailmassaan." Pitkälle edenneillä mystikoilla myös sanotaan olevan tahto täysin Jumalan tahdon linjassa. Tällöin se mitä he tahtoava, on siis Jumalan tahto. Tämä on oivaltamattomalle mielelle käsittämätöntä. Se on varmaan sitä Jumalan hulluutta, jonka maailman silmissä sanotaan olevan hulluutta, mutta Jumalan silmissä viisautta.

Ok. Tätä Alice Baileyn kaaviota voi nyt sitten käyttää haluamillaan tavoilla. Luultavasti jotkin merkkien käsitteet aukeavat eri tavoin henkilöille, joiden kartassa on näitä merkkejä. Esimerkiksi henkilö, jolla on aurinko Jousimiehessä, voi saada mieleensä kytkentöjä, kun hän lukee, että "kehittyneellä jousimiehellä on ohjattu lähestymistapa".

On muuten mielenkiintoista esim. se, että Äiti Amma on ilmentynyt aurinko Vaa'an merkissä. Kun katsotaan, mitä Bailey sanoo Vaa'an merkin initioitusta, ollaan hyvin lähellä sitä, mitä Äiti Amma edustaa ja ajaa täällä olevaisessa. Näin ajatellen valaistuneet mestarit eivät ole vain yhdenlaisia, vaikka heidän voi ajatella edustavankin Yhtä Todellisuutta. He ilmentävät universumin energioita sillä tavoin, kuin heidän ilmaisuvälineensä, so. psykofysiikkansa, sen mahdollistavat.


Merkki Kehittymätön Kehittynyt Initioitu
Oinas
-Avain: Oinas kääntyy Kauriiseen
Sokea, ohjaamaton kokemus; vaistonvarainen reagointi. Ohjattu persoonallisuus; ponnistelu, halu. Tunnistaminen ja työskentely suunnitelman mukaan; tahto.
Härkä
-Avain: Härkä juoksee sokeasti, kunnes Jousimies ohjaa.
Itsekkäät halut;
Maailman valo.
Tavoite, päämäärä; rakkauden valo. Valaistunut elämä; elämän valo.
Kaksonen
-Avain: Kaksonen liikkuu kohti Vaakaa.
"Palvelen itseäni" –suhteen muutos. Suuntautuminen kohti "Palvelen veljeäni." Oikea suhde: "Palvelen Yhtä."
Krapu
-Avain: Krapu näkee, visioi, elämän Leijonassa.

Niiden portti elämään, joiden on tunnettava kuolema.
Sokea yksikkö on kadonnut; massa. Yksikkö herää siihen, mikä on ympärillä; talo. Kokonaisuus nähdään yhtenä: ihmiskunta.
Leijona
-Avain: Leijona etsii vapautta Skorpionissa.
Alempi itse; piilotettu kärki, kohta. Korkeampi Itse; kärjen, kohdan paljastaminen. Yksi Itse; kärjen, kohdan luovuttaminen.
Neitsyt
-Avain: Neitsyt piilottaa valon, joka valaisee maailman (henkisesti) Vesimiehessä.
Energian itäminen, orastaminen; äiti. Luova voima; suojelija. Kristus-aktiviteetti; valo.
Vaaka
-Avain: Vaaka yhdistää kaksi Kaksosissa.
Balansoimaton tulinen intohimo; ihmisrakkaus. Vastakohtien punnitseminen; omistautuminen ja päämäärä. Tasapaino, balanssi, saavutettu; Jumalallinen rakkaus; ymmärrys.
Skorpioni
-Avain: Jousimies, (opetuslapsi) oppilas tulee pelastajaksi Kaloissa.
Itsekkyyden yhtenäisyys; hirviö. Konflikti duaalisuuden kanssa; taistelija. Korkeampi yhtenäisyys; (opetuslapsi) oppilas.
Jousimies
-Avain: Jousimies, oppilas, tulee pelastajaksi Kaloissa.
Itsekeskeisyys; kokeellinen lähestymistapa. Yksisuuntaisuus; ohjattu lähestymistapa. Ihmisten johtaja; portin kontrolloija (vartija).
Kauris
-Avain: Kauris toimeenpanee Skorpionin työn.

Niiden portti elämään, jotka eivät tunne kuolemaa.
Maahan sidottu sielu. Se, joka ylittää veden; neste. Kuoleman voittaja; initioitu.
Vesimies
-Avain: Vesimies vapauttaa Neitsyen taakastaan.
Kaikki asiat kaikille ihmisille; itsen (itseyden) taakka. Sielulle omistautuminen; ihmiskunnan taakka. Kaikkien ihmisten palvelija; maailman taakka.
Kalat
-Avain: Kalat ottaa kaikista merkeistä.
Responsoivuus, ymmärrys ympäristöä kohtaan; väline, keino, viestin, väliaine. Sensitiivisyys, herkkyys sielua kohtaan; välittäjä, sovittelija. Henkinen vastuu; pelastaja.S.D.G.

2.6.2009, T.H.