Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
TIETOISUUDEN KARTTA

David R. Hawkins1995/2002. Power vs. Force. The Hidden Determinants of Human Behaviour. Hay House: USA., p. 68-69.

Kartasta voi tutkia olemustaan eri osa-alueilla, joita ovat Jumala-kuva, elämä-kuva ja emootio. Hawkins näyttää esittävän, että esimerkiksi tietyt emootiot kytkeytyy tiettyihin Jumala- ja elämä-kuviin.

Taso -sarake sitten kuvaisi tietoisuuden tasoa erilaisin tunnetiloja kuvaavin laatusanoin. Log -sarake antaa logaritmisen arvon, kullekin tietoisuuden tasolle. Hawkins ajattelee, että log 1000 on maksimi arvo, mitä psykofyysisessä ihmisolennossa voi ilmetä. Taso on avatara -taso. Sitä korkeammat tietoisuuden -tasot eivät voi enää ilmetä suoraan psykofyysisinä.


Tietoisuuden kartta David R. Hawkinsin mukaan