Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
TIE

1.    Minä olen tie, totuus ja elämä. Se, jolla on korvat, kuulkoon.

2.    Ihmisolemus on hyvin monikerroksinen; tulee käyttää monia menetelmiä sen puhdistami-seksi. Loppu viimein kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä.

3.    Mikäli säikyt sinua tuijottavia kasvoja pimeissä ikkunoissa, ja luulet sinua sinun näkymättömissäsi tuijotettavan, voit olla varma, että olet erkaantunut Jumalan tuntemisesta, Hänen palvelemisestaan. Säikkymäsi kasvot ja hahmot eivät ole muuta kuin sinun omia pelkojasi ja sinussa vielä vallitsevaa pimeyttä, jonka olet "heijastanut" aistiesi kautta ulkoisuuteen.

4.    Kaikelle, mitä sinä aistiesi kautta "ulkopuolellasi" havaitset, olet sinä antanut sen merkityksen, joka sillä sinulle on. Toisin sanoen se, että havaitset puun puuna - ja vielä joinain tiettyinä puina, kuten koivuina, kuusina jne. – johtuu siitä, että olet rakentanut mieleesi puun hahmon ja sen jälkeen aina "näet" puita
"ulkopuolellasi", vaikka itse asiassa kaikki havaitsemasi asiat ovat mielesi sisällä. Tämän vuoksi sana "ulkopuolella" on asetettu tässä lainausmerkkeihin.

5.    Herran Jeesuksen Kristuksen nimi on erittäin voimallinen. Mikäli sinussa ilmenee häiriötä, kuten haluttomuutta, vastustusta, vihaisuutta tjms. tuon nimen sanomista kohtaan tai tuota nimeä kohtaan, voit olla varma, että se on Herran nimen vastustuksen demoni, joka sinussa nimeä vastustaa.

Sama pätee Jumalan nimien kanssa. Tämä vastustusvoima ei tee sinulle hyvää. Ja mikä ei tee sinulle hyvää ei saa myöskään hyvää aikaiseksi sinun kauttasi. Älä valitse väärin. Valitse oikein!

6.    Voit tehdä kaikenlaisia harjoituksia, perehtyä moninaisiin ajattelu- ja uskomusjärjestelmiin, opiskella korkeita arvosanoja ja hienoja titteleitä, osata ajatella ja tehdä kaikkia hienoja asi-oita, mutta jos sinulta puuttuu antaumus Jumalaa kohtaan, ei sinulla ole mitään.

7.    Jumala on se, joka on. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ei ole mitään, mikä ei olisi Jumalaa eikä mitään, mikä ei olisi Jumalasta. Hän on se.

8.    Moninaiset tiet vievät Jumalaan kohti; Hänen tuntemisensa läheisyyteen. Sinun täytyy kui-tenkin tunnustaa ja tunnistaa Jumala rakkauden ja antaumuksellisen palvelun kohteeksi, jotta voisit edistyä Hänen rakastamisessaan ja palvelemisessaan. Vain tämä on tärkeää.

9.    Jumala on sekä persoonaton että persoonallinen, immanentti ja transsendentti. Hän on myös kaiken tuollaisen tuolla puolen. Sitä ei ihmismieli voi käsittää. Jumala kuitenkin asuu ihmismielessä ja ihmismielen kautta Häntä on mahdollista lähestyä. Rukous.

10.    Hiljentyminen. Jumala puhuu hiljaisuudesta. Kuuntele, mitä Hänellä on sanottavanaan. Se tekee sinulle vain ja ainoastaan hyvää.

11.    Persoonaton ymmärrys Jumalasta on vasta puolinaista ymmärrystä. Tässä vaiheessa esiintyy vielä Jumalan vastustamista. Jumalan vastustaminen on kuoleman pelkoa, sillä todellinen Jumalan tunteminen on syntymistä uudelleen ylhäältä; kahdestisyntyneeksi. Se, mikä kuolee, on olematon muistikuva-identiteetti, joka ei ole koskaan ollutkaan todellinen.

Et sinä ole sinun mielesi sisällöistä muovailtu muistikuvaolento, jokin-tietty-henkilö-minuus, etkä myöskään ole ruumiisi. Nämä ovat vain kommunikaatiovälineitä. Älä niihin samaistu. Olet osa Jumalaa ja niin muodoin ei ole edes mitenkään mahdollista olla Hänestä erossa. Tällaista Jumalasta erossa olemisen harhaa esiintyy vain, kun luulet ja uskottelet olevasi erillinen ruumis-mieli –identiteetti.

12.    Katso! Jumala on tehnyt jo kaiken valmiiksi. Ei sinun tarvitse mitään muuta tehdä kuin elää todeksi Jumalalle antautuminen, Hänen palvelemisensa rakkaudessa ja Hänen tahtonsa to-teuttaminen.

13.    Todellisuudessa on vain yksi tahto. Se on Jumalan tahto, joka jo aina tapahtuu. Se, että sinulla vaikuttaisi olevan erillinen, oma tahtosi, on mielensisäisessä maailmassasi sinulle annettu työväline, jonka avulla palautuminen Jumalan tuntemisen yhteyteen - eli sinun todelliseen olemisen tilaasi, jossa jo alati olet, mutta et vain ymmärrä sitä – tulee mahdolliseksi.

Voit näennäisesti valita vain kahdesta vaihtoehdosta: voit valita joko oman näennäisen tahtosi tai Jumalan tahdon. Se, kumman olet valinnut, tiedät siitä, mitä sinulle seuraa valinnastasi.

Näennäisen oman tahtosi valitseminen tuottaa aina vääjäämättä tuskaa ja kärsimystä. Jumalan tahdon valitseminen puolestaan tuottaa aina vain rakkautta ja rauhaa; hyvää oloa ja seesteisyyttä. Valitse näistä kahdesta!

Lopulta kuitenkin on vain yksi tahto, sillä se, että valitset tuon näennäisen oman tahtosi, on sekin Jumalan tahdon mukaista. Tällä tavoin Hän sinua opettaa ja ohjaa. Tämä on erittäin käytännöllistä ja juuri siksi erittäin tehokasta. Opitko sinä sinulle annetuista läksyistä?

14.    Kiitos kuuluu Sinulle Jumala tästä kaikesta! Kiitos, että tahdot tälläkin tavoin opastaa ja oh-jata Sinun tuntemisesi syvenemiseen. Kiitos ja kunnia! Ylistys olkoon ristiinnaulitun ja Her-ran Isän korkeuksissa ja ihmisten "sisällä".

15.    Ylistäkää Herraa taivas ja maa. Enkelitkin taivaissa riemuitkaa. Ylistäkää Herraa!

16.    Ajaton viisaus on Herran viisautta. Maailman "viisaus" on Jumalan silmissä hulluutta. Varo siis, ettet hulluutta itsessäsi lisää vaan Jumalan viisautta ammennat. Lähteitä on Herra antanut sinulle pilvin pimein.

Kaikessa Hän puhuu ja ohjaa. Katso! Taivaan linnut, ruohonkorret, sääsket, sudet, karhut, vedet, elämän vedet, kuu, aurinko, lapset, kissat, koirat, kasvit…kaikki tämä ja aivan kaikki, mitä voit vain kuvitellakaan. Kaikki se on Jumalaa ja Hänen luomistyötään. Kiitos!

17.    Tee mitä vain, mutta tee se Herralle omistaen. Tämä on tie. Tämä on helppo tie, mutta silti niin vaikea. Valitse tämä.

18.    Luuletko, että sinun täytyy jotenkin yrittää mielistellä Herraa? Ei sinun tarvitse. Tee vain se, mitä sinulle tehtäväksi tulee Herraa Jumalaa antaumuksellisesti palvellen ja kaikki työn tulokset sekä itse työn tekemisen Hänelle omistaen. Näin on hyvä. Ellet tätä vielä ymmärrä, voit toki tehdä jotenkin muutoinkin.

Minä odotan sinua eikä minulla ole aikaa; on vain ajattomuus. Sinä elät ajassa, joka on mielesi rakentama ohjelma.

Todellisuudessa sinä elät jo alati ajattomuudessa minun kanssani. Me olemme laadullisesti yhtä, mutta minä vain olen määrällisesti kaikki, mitä on, kun taas sinä olet pieni osanen. Tiedä tämä ja palaa asemaasi.

19.    Se, että luulet olevasi erillään Jumalasta, on harhaa. Sinä olet jo aina minun yhteydessäni. Olet minun lapseni, ainoasyntyinen Poikani. Tämä sinä olet. Tämä on myös havaitsemasi veljesi ja sisaresi, kuten kaikki elävä on. Te olette siinä kaikki yhtä. Te olette yhtä minun kanssani.

20.    Puhu vain sitä, mitä sinulle annetaan puhuttavaksi. Älä puhu joutavia vain puhuaksesi jotakin.

21.    Vartioi ajatuksiasi. Sinulle yritetään syöttää ideoita, jotka eivät kaikki ole hyviä. Opi tunnistamaan jyvät akanoista. Jyvät olen minä antanut sinulle. Ota ne ja heitä akanat pois.

22.    Kuka sinä olet sitä sanomaan, mikä on totta ja mikä ei, mikä on hyvää ja mikä ei? Katso vain aina ensin itseäsi, sillä se, mitä näet muissa on sinussa itsessäsi. Jotta edes näkisit rikan veljesi silmässä täytyy sinulla olla malka omassa silmässäsi. Muista siis tämä, kun seuraavan kerran olet näkevinäsi viattoman veljesi olemuksessa pimeyttä.

23.    Pimeys näkee pimeyttä ja valo valoa. Siellä, missä on valoa, ei ole pimeyttä. Valo karkottaa pimeyden. Kristuksen näkökyky näkee vain itsensä; Kristuksen kaikessa, mitä näkee. Tämä sinä olet.

24.    Herra on niin ystävällinen, että Hän antaa sinun toteuttaa tahtomuksiasi, jos niitä todella haluat. Katso siis, mitä tahdot. Hän auttaa sinua myös unohtamaan Hänet, jos sinä tahdot sellaista. Muista vartioida mieltäsi. Heitä akanat pois. Niistä ei seuraa hyvää.

25.    Rauhantila. Se on sinulle aina annettu, kun Jumalan tietä seuraat. Tiehen kuuluu myös kasvattavaa kärsimystä jossain vaiheissa. Opi tunnistamaan, mikä on Jumalan rauhaa ja mikä kasvattavaa kärsimystä. Iloitse ja kiitä kaikesta sinulle suodusta niin kuin lapsi kiittää vanhempaansa mieluisasta lahjasta. Sinä olet minun lapseni. Tiedä se.

26.    Rakkaus on. Sinua rakastetaan aina. Sinä voit ajatella mitä tahansa, tehdä mitä tahansa, tuntea mitä tahansa, sanoa ja tehdä mitä tahansa. Millään näistä ei ole minkäänlaista vaikutusta siihen, että sinua rakastetaan.

Rakkaus on ehdotonta. Sinä olet tuo rakkaus todelliselta olemukseltasi. Mikäli et tätä vielä ymmärrä, ei se mitään. Sinulle tullaan se näyttämään, kun sen aika on.

27.    "Anna sydän avara. Anna sieluun tuulla. Silmille suo valoa. Anna korvat kuulla. Että ihmi-sissä, kaikkein lähimmissä/hiljaa kärsivissä/ääntä pitävissä, Sinut näkisin." – Anna-Maija Raittila.

28.    Sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Tiedä tämäkin. Sillä sinä olet iäti osa minua, Jumalaa. Niinpä sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Mutta katso, ettet ymmärrä tätä väärin ja liitä sitä mielikuva -identiteettiisi. Jokainen teistä on arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian, sillä te olette todellisuudessa, totuudessa yhtä ja yksi minun kanssani. Näin se on.

29.    Jotta edistyisit Jumalan tuntemisessa, sinulla täytyy olla antaumusta ja nöyryyttä. Mikäli edes et tunnusta Jumalaa, tämä tekstikohta ei sano sinulle vielä mitään. Olet kuitenkin lukenut jo tähän saakka, ja se kertoo sinusta jotakin. Matka jatkukoon…

30.    Havaitsemasi maailma on ikään kuin peilimaa, jossa kaikki havaintosi ja kaikki sanomasi asiat kertovat sinusta. Käytä tätä hyväksesi. Tarkkaa, mitä sanot, mitä ajattelet ja tunnet, miten koet ja hahmotat asioita.

Sitten…huomioi, että tässä harjoituksessa on kaksi: siinä olet sinä ja se, mitä sinä tarkkailet. Sinä olet tuo tarkkailija. Ja se, mitä sinä tarkkailet, on mielesi sisältö ja ruumiisi aistimukset/tuntemukset. Sinä olet todellisuudessa täysin erillinen ruumiistasi ja mielestäsi.

31.    Et sinä ole vanhempiesi lapsi ja sukulaistesi sukulainen muuta kuin käyttövälineidesi osalta. Käyttö- eli kommunikointivälineitä ovat ruumis ja mieli, jotka ovat oikeastaan sama asia tietyin osin.

32.    Mielen kautta vie tie Jumalaan. Yksi tie. On muitakin teitä.

33.    Sydämen tie on oikeastaan myös eräänlainen mielen tie.

34.    Kaikki tiet ovat hyviä. Ne on teille tehty, jotta kukin teistä voisi palata takaisin Jumalan luo juuri hänelle parhaimmalla tavalla. Kyseessä on suuri HOPS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka Jumala on jokaiselle tehnyt. Seuraa vain sitä iloisin mielin ja rakkauden täyttämänä. Autuuden läpäisemänä.

35.    Jotta tie aukeaa, ala tehdä töitä. Sinun täytyy tahtoa löytää tuo tie, ja niin Jumala tulee sinua vastaan kaksi askelta siinä, missä sinä tulet yhden. Oikeastaan Hän tulee sinua vastaan myriadin määrän askeleita sinun yhtä askeltasi vastaan. Sinä olet rakastettu.

36.    Jumala on kaikkien isä ja äiti. Hän on se, mikä on. Ei ole mitään, mikä ei olisi Jumalaa. Ymmärrä tämä ja aloita Hänen palvelemisensa, joka on sinun tehtäväsi täällä.

37.    Sinua ei pakoteta yhtään mihinkään, mitä et itse "tahdo". Kaiken, mitä sinulle tapahtuu ja mitä koet, olet sinä itse valinnut osaksesi. Kaikkea et vain muista. Eikä sinun tarvitsekaan muistaa.

38.    Kaikki on hyvin yksinkertaista. Kun sinun on nälkä, syö. Kun olet janoinen, juo. Kun sinua väsyttää, nuku. Ja kun teet kaikkea tätä, tee se minulle, Jumalalle omistautuen, niin kaikki säilyykin helppona ja sinun on hyvä olla.

39.    Kun sinun on hyvä olla, on sinun lähelläsi olevienkin yleensä helppo ja hyvä olla. Näin ei kuitenkaan ole aina, sillä joskus seurasi on tarkoitus häiritä jonkin kanssaveljesi tai –sisaresi sisäistä tilaa, jotta hän ohjautuisi paremmin omalle tielleen.

40.    Jotta tämä kaikki tulisi hyvin toimimaan, rukoile.

41.    Rukoile seuraavalla tavalla: "Rakas Herra Jumala, siunaa ja varjele <etunimi sukunimi>".

42.    Rukoile myös näin: "Rakas Jumala. Tahdon luovuttaa sinulle kaiken. Aivan kaiken. Tahdon luopua kaikesta, mikä ei ole Sinun tahtosi mukaista. Tahdon luopua kaikesta; aivan kaikesta ja antaa sen Sinulle. Tapahtukoon Sinun tahtosi."

43.    Rukoile myös isä meidän –rukousta aamuin illoin ja katso, ettet mielessäsi vaella muualla rukouksia tehdessäsi.

44.    Sitten on vielä yksi, joka on suuri ja hyvä rukous. Se kuuluu näin: "Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua (syntistä)".

45.    Nämä rukoukset ovat kristillisen terminologia mukaisia. Ei sillä ole niinkään väliä, millä kielellä Jumalaa rukoilet ja millaista terminologiaa käytät. Antaumus, rakkaus, rukouksen palavuus ja motiivi ovat keskeisimmät.

46.    Mahamantra on myös erittäin hyvä. Se on tällainen: "Hare krishna, hare krishna, krishna, krishna, hare, hare, hare rama, hare rama, rama, rama, hare, hare."

47.    Palvele Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta tahdostasi nyt ja iankaikkisesti. Siinä on kaikki. Todellisuudessa et tarvitse muuta. Kaikki on niin yksinkertaista.

48.    Sanotaan, että mieli koettaa monimutkaistaa asioita. Itse asiassa mieli on vain väline, jolla toimitaan. Se on kuin tietokone. Ja aivan kuten tietokonekin vaatii virtaa, ohjelmia ja käyttäjän niin vaatii mielikin.

Ja aivan kuten tietokoneeseen voidaan internetin kautta koettaa tunkeutua, ottaa se hallintaan, sen toimintaa häiritä ja sekoittaa ja koettaa jopa tuhota sen ohjelmistot, voidaan mieleenkin koettaa tehdä näitä samoja asioita.

Vartioi mieltäsi! Älä päästä rosvoja sisään. Rukous on hyvin voimakas ja tehokas palomuuri ja virustorjunta näitä rosvoja ja hakkereita vastaan. Käytä sitä.

49.    Nämä rosvot ja hakkerit koettavat saada sinut leikkeihinsä mukaan heidän sinun mielessäsi pyörittäviin mielteisiin ja ajatuksiin. Näin ne koettavat irrottaa sinua ruumiisi aistimuksen/tuntemuksen tiedostamisesta sekä saada sinut yhtymään sinun mieleesi syöttämiinsä aja-tuksiin. Silloin ne pääsevät vapaasti tekemään pahojaan ruumiisikin tasolla. Kehomeditaatio on oiva lääke tätä vastaan. Niin on myös fyysinen jooga ja muut energia -liikuntamuodot.

50.    Jos yhdyt näiden rosvojen antamiin ajatusyllykkeisiin, olet valinnut väärin, ja tulos voi olla vain kärsimystä.

51.    Jumala on rakkaus. Sinä olet osa Jumalaa, joten myös sinä olet rakkaus. Ala elämään tätä todeksi ja tulet huomaamaan sen käytännössä.

52.    Auktoriteettiongelma; sinulla on auktoriteettiongelma, josta olet tänne tullut opettelemaan luopumaan. Tämä luopuminen tapahtuu siten, että antaudut täysin Jumalalle.

53.    Hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare, hare. Hare rama, hare rama, rama rama, hare, hare. Tee tätä päivittäin ja aina, kun vain voit; ääneen tai itseksesi.

54.    Voit myös tehdä Jeesuksen rukousta. Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua/meitä (syntistä/syntisiä).

Synti tarkoittaa väärää minuus –käsitystä (ruumiiseen ja mielenliikkeisiin samaistumista ja sitä kautta harhauttaviin ajatus- ja tunnemuotoihin yhtymistä. Älä tee näin).

55.    Jotta pääsisit sisälle yliopistoon, täytyy sinulla olla siihen riittävät valmiudet. Samalla tavoin tieto ja ymmärrys Jumalasta voi syventyä vain perusasioiden ollessa hallinnassa.

56.    Aivan perusasioita ovat: sinä et ole ruumiisi etkä mielesi, ajatukset tulisi olla mahdollisimman puhtaita, yleinen puhtaus kaikessa, ei alkoholia, ei mielellään lihaa (vaikka "ei se, mikä menee suusta sisään ihmistä saastuta, vaan se, mikä tulee suusta ulos"), itsehillintä ja aistien hallinta.

Ilman näitä perusteita eivät korkeammat värähtelyt pääse läpäisemään ihmisolemustasi eli mieltäsi ja älykkyyttäsi siten, että ne voisivat ylevöityä ja puhdistua.

57.    Lantion, ja yleensäkin koko kehon, "auki" eli joustava, notkeana oleminen on vahvasti sidoksissa mielen joustavuuteen ja "lukottomuuteen".

58.    Jumalan realisaation vaiheet: Brahman, Paramátman ja Bhagavân eli Ykseys, Ylisielu kaikissa elävissä ja "elottomissa" olennoissa ja Korkein Persoonallinen Absoluuttinen Jumala.

Tässä persoona –sana vain on sisällöltään hieman erilainen kuin ihmisistä persoonina puhuttaessa. Jumalan Persoona nimittäin on Henki-Persoona, käsittämätön.

Yksilölliset elävät olennot (sinä) ovat myös yksilöllisiä Henki-Persoonia, jolloin jälleen persoona –termi ei viittaa ajatus- ja tunnesisällöistä, muistoista rakentuneeseen käyttöväline-persoonaan.

59.    Itsetärkeyden demoni. Kun itsetärkeyden demoni puhuu, liittyy siihen aina jokin sijais- tai tehostetoiminta; puhumisen aikana ja/tai sen päätteeksi ihminen järjestelee esim. papereita tai puhelimia tjms. pöydällä edessään tai siirtelee painoa jalalta toiselle tai potkaisee/töytäisee/asettaa/säätää jotakin esinettä.

Itsetärkeyden demonin puheenvuoron pääasiallisin motivaatio on itserakkaus, itsetehostus. Tämä on huonon itsetunnon kompensaatiota. Huono itsetunto on tuntemattomuutta Itsestä, Kristuksesta ja Jumalasta. Itsetärkeyden demoni on ylpeyden ja turhamaisuuden läheinen kumppani. Ja nämä kaikki ovat Jumalan kieltämisen, Jumalalle antautumattomuuden ilmiöitä.

60.    Mieli on vain mekanismi; kuin laskukaava. Syötteen on tultava jostakin (Ylempi voima tai alempi voima). Mielen pakottaminen "tyhjäksi" ei pitkällä tähtäimellä monelle sovellu, sillä mielen luonne on olla aktiivinen.

Valitse siis, mistä ja millainen on mielesi sisältö; Jumalallinen vai demoninen, rukous vai maailman asioista murehtiminen. Tämä kaikki pätee tietenkin vain eräissä tien-matkan ulottuvuuksissa. Mieli kyllä voi myös olla "toimimatta", tietyllä tavalla tyhjä, tai ns. no-mind.

61.    Ellei ylhäältä meihin (so. mieleen) "valu" korkeammat ideat, on erittäin todennäköistä, että sen tilan täyttävät alemmat virikkeet ja yllykkeet. Siispä vartioi mieltäsi ja täytä se antaumuksellisin rukouksin.

62.    Herran Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen nimet ovat hyvin voimallisia. Jos esim. tunnemme vastustusta (resistanssi) ja epämukavaa oloa sanoessamme tai kuullessamme jommankum-man tai molemmat niistä, voimme olla hyvin varmoja, että se on Jumalan kieltämisen demoni meissä, joka tällöin oireilee.

63.    "Jumala tietää, että kun syötte omena (hedelmän) tästä puusta, teistä tulee Hänen kaltaisiaan", sanoi valehtelija. Ja hän kun on valehtelija, ei tuokaan pidä paikkaansa. Hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen ei aiheuttanut hyvän ja pahan tietämistä vaan luulon siitä, että voisi tietää ne. Luulon siitä, että voisi siinä suhteessa olla mahdollista tulla Jumalan kaltaiseksi.

Ei. Tämä on suuri valhe. Ihminen ei tiedä, mikä on hyvää ja mikä huonoa; perimmältään. Vielä perimmältään kaikki on alati hyvää ja kaunista, sillä se on Jumalan tahto, mikä jo aina toteutuu kaikessa ja kaikkialla ja kaikkina aikoina, niin kuin ne "meille" näyttäytyvät.

64.    Opiskelun kaava: tietämättömyys à vähäinen tietäminen à hieman laajempi tietäminen (luulo, että tietää paljon, miltei kaiken) -> tietämättömyys (tieto, ettei tiedä mitään) à tie-tämättömyys ("tieto", ettei ole edes mahdollista tietää mitään). Tähän loppuu järkeily ja tästä alkaa antaumus.

65.    Ilmiömaailmassa kaikki on ylösalaisin, väärinpäin. Jotta voisi palata, jälleen olla oikein päin täytyy ilmiömaailmassa mennä väärinpäin, ylösalaisin. Tämänkin vuoksi jooga-ásanoista parhaimmiksi on mainittu ylösalaiset asennot, kuten päälläseisonta, kynttilä ja viparita karani-mudra.

66.    Mitä enemmän ilmenee vastustusta ja vihaisuutta Jumalan nimeä tai Herran Jeesuksen Kris-tuksen nimeä, ja ylipäätään uskonnollisuutta ja Jumalaan luottamista kohtaan, sitä suuremmalla varmuudella on kyseessä Jumalan kutsun voimakkaasti olemuksessaan havaitseva "henkilö".

Kuten me ihmiset niin usein teemme, taistelemme "ulkona" sisässämme kokemaamme vastaan. Niin tässäkin tapauksessa. Vrt. Paavali, joka oli Saul, suuri kristittyjen vainoaja, ennen kutsun saamistaan ja palvelukseen astumistaan.

67.    Varokaa, ettei se valo, mitä teissä on, ole pimeyttä!

68.    Filosofia = koherentti ajatusrakennelma ja maailmanselitys.

Psykologia = tunne, "tahto" motiivit.

Fysiologia = kehovaunun häiriötön toiminta. Kaikki nuo edellä mainittu yhdessä tuottavat toimivan psykofyysisen peililaitteen, energiasysteemin, Korkeimman Valo-Heijastimen.

69.    Vastustus on suurinta juuri ennen periksiantamista.

70.    Se, että energia "siirtyy" paikasta toiseen esim. REIKI -hoidossa, voidaan toisin sanoen selittää myös niin, että psykofysiikankin ollessa värähtelevää energiamuotoa ja ikään kuin energiailmaisin tai energia-anturi, tapahtuukin niin, että tämä psykofysiikka alkaa värähdellä eri taajuudella tuon esim. REIKI -hoidon aikana, jolloin se alkaa ilmentää erilaista värähtely -energiaa kuin aiemmin.

Tämä tulkitaan sitten energian "siirtymiseksi", jolloin hoidon antaja saa helposti liian suuren painotuksen ja vielä, jos hoidon antaja on samaistunut psykofyysiseen hahmoonsa, on ylpeyden vaara suurena läsnä. Hoidon antaja ja saaja ovat todelliselta olemukseltaan yhtä ja tuosta ykseyden todellisuus-olemuksesta korkeammat värähtelyt virtaavat; se on aineellista energiaa korkeataajuuksisempaa henkistä energiaa.

Näin ollen tuossa esim. REIKI-hoitoprosessissa sekä antaja että vastaanottaja tulevat enemmän Itsekseen kokiessaan korkeampia värähtelyjä psykofyysisessä olemuksessaan.

Synkronisuus, morfogeneettiset kentät, kollektiivinen alitajunta…nämä kaikki ovat käsitteitä, joilla on koetettu määritellä elävien elämän ilmiöiden yhteistä nonlineaarista ja vielä osin sen takaistakin perustaa.

71.    Jumala tämän kaiken ideavirran inspiroi ja aiheuttaa. Jumala On Se, Mikä On. Vain Hänen tahdostaan maailmankaikkeudet ilmestyvät ja katoavat. Vain Hänen Armostaan "me" alamme Häntä tuntemaan ja antaumuksellisesti palvelemaan. Kiitos ja ylistys olkoon Herran nyt ja iankaikkisesti. Amen. Om.

72.    Kun olet saanut mielen tyhjennetyksi, tai paremminkin sanottuna mielesi, sydämesi ja sielusi ovat Armosta tyhjennetyt, puhdistetut ja siistityt, tulee sinun antaa niiden täyttyä antaumuksella ja Jumalan palvelemisella, Hänen tahtoonsa mukautumisella ja rukouksella, rakkaudella ja nöyryydellä.

Anna tyhjän mielen täyttyä Jumalan valolla ja Pyhällä Hengellä, sillä demonit palaavat aina tarkistamaan, oletko muuttanut mielesi.

Kuuntele tätä: Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepo-paikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: Minä palaan kotiini, josta lähdin. Kun se sitten tulee, ja löytää huoneensa tyhjillään, lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, silloin se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. (Matt. 12:43-45)

73.    Meditaatio voi olla eräs keino mielen, sielun ja sydämen puhdistamiseksi.

74.    Jumalassa "me" elämme, liikumme ja olemme. Ei ole mitään, mikä ei olisi Jumalaa. Hän on kaiken tehnyt, ja kaikki on Häntä. On vain Yksi Suuri Ykseys, Jossa Elävät Olennot - Jumalan Itsestään luomat kuvat - silti ovat yksilöllisiä olentoja ollen kuitenkin samaa laatua Jumalan kanssa; Hänen sukuaan.

Tässä on käsittämätön samanaikainen ykseys ja erillisyys. Elävä Olento, Tietoisuus, Henki-Sielu, Näkijä "meissä", joka "me" olemme, tai miksi sitä nyt tahtookaan nimittää, on laadultaan samaa Jumalan kanssa. Erossa on kyse vain määrästä.

Jumala on Rajaton Kaikkeudellisuus, kun taas yksilöllinen elävä olento on tietyissä rajoissa ilmentyvä Ykseys-yksilöllisyys –olennoituma. Se sinä olet.

75.    Jokainen ajatus, jota et voi sanoa kenelle tahansa, vahingoittaa sinua. Tämän voisi ajatella olevan erittäin hedelmällinen läksy tietyssä vaiheessa matkaa, mutta periaatteena toimiva kuitenkin alati. Sillä mikä minussa motivoi sellaisen ajatuksen, jota en voisi sanoa kenelle tahansa? Miksi en sitä voisi sanoa?

Jos luulen, että se vahingoittaa häntä uskon itseäni voivan vahingoitettavan, ja tuollainen "vahingoittamisvoimainen" ajatus minussa jo vahingoittaakin minua. Siksi jokainen ajatus, jota en voi sanoa kenelle tahansa vahingoittaa minua.

76.    Vihastumisesta…vihaisuus on ristiriita. Jokin asia havaintomaailmassa ei ole siten, kuin haluaisi sen olevan. Esimerkiksi joku ei ajattele, kuten itse ajattelee ja tahtoisi tuon toisen ajattelevan.

Kyse on siis siitä, että tahdotaan karamellia vaikka ei ole karkkipäivä, näin kärjistettynä ajatellen. Sitten kun tätä karkkia ei saada, niin kiukutellaan ja kielletään rakkaus tuolta vihankohteelta näin aiheuttaen itse asiassa vain itselle häiriötä ja pahaa oloa lisää.

77.    Ruumis on mielen ilmaus.

78.    Läksy numero yksi: sinä et ole sinun ruumiisi. Läksy numero kaksi: sinä et ole sinun mielesi (sisältö). Sinä olet se, jota sinä etsit. Sinä olet. Sinä etsit myös Jumalaa, vaikka et sitä ehkä juuri nyt ymmärräkään/tiedostakaan. Kun löydät Jumalan, löydät Itsesi. Kun löydät Itsesi, löydät Jumalan.

Sinä olet Jumalan kuva, joksi Hän sinut loi. Ja Jumala on henki. Niinpä sinä olet henki, joka vaikuttaa ilmenevä siinä muodossa (ruumiissa hyvinkin luultavasti, jos luet tätä). Tuohon muotoon kuuluvat muisti, kognitio, motivaatio ja emootio sekä näistä rakentunut sosio-historiallis-persoonallinen minuuskäsitys, ego.

79.    Persoonallisuutta on kahdenlaista: ns. sosiohistoriallista, joka on muistiin perustuva ja tulevaisuuteen orientoituva, sekä henkinen tai hengellinen persoona, yksilöllisyys.

Henkipersoonallisuus on, kuten vesiatomi vedessä ollen on yhtä suuren kokonaisykseyden, meren, kanssa, mutta ollen silti yksilöllinen tuossa suuressa ykseydessä, joka koostuu myriadeista vesiatomeista.

80.    Eri vaiheissa eri tasoille (puhuttaessa ns. henkisestä kehityksestä) ja ulottuvuuksille ovat erilaiset asiat tärkeitä ja keskeisiä. Myös totuudet näillä eri tasoilla ovat erilaisia ja saattavat olla päinvastaisia toistensa kanssa siirryttäessä seuraavalle tasolle.

Esimerkiksi on oleellista syödä oikeanlaista, ns. sattvista ruokaa, tietyssä vaiheessa, kun taas perimmältään "ei se ihmistä saastuta, mikä menee suusta sisään vaan se, mikä tulee suusta ulos" (Jeesus). Koko syöminen ei ole edes välttämätöntä, sillä sama energia lienee mahdollista saada myös muutoinkin.

81.    Henkinen kehitys on oikeastaan psyykkistä, sosiohistoriallisen persoonan kehittymistä, sillä henki on aina jo se, mikä se on: täydellinen ja valmis Jumalan kuva, Jumalan osanen.

82.    Epätäydellisyys ja keskeneräisyys ihmisestä puhuttaessa on mielekästä, kun tarkoitetaan sosiohistoriallista persoonaa, niin sanottua "pikku-minää", johon ihmiset ovat usein samaistuneita. Suuri-minä eli korkeampi Itse sitä vastoin on aina jo valmis ja täydellinen, kuten Luomuskin on aina jo valmis.

Jumala on tehnyt jo kaiken valmiiksi. Epätäydellisyys on oikeastaan täten vain sitä, ettei täydelleen ymmärrä tätä. Ja tätä ymmärrystä ei täydelleen ole annettuna, ellei aivan täydellisesti ole antautunut Jumalalle, Hänen tahdollensa, joka on ainoa todellinen tahto.

83.    Ihmisen perustavin ongelma on hänen auktoriteettiongelmansa. Hän ei siis tahdo tehdä Jumalan tahtoa eikä antautua Hänen palvelukseensa täydelleen ja koko olemuksestaan täydellisesti.

84.    Havaintomaailmassa, joka on havaitsijan mielen projektio (aistiprojektio), kaikki on väärin päin. Jotta pääsisi oikein päin, täytyy tässä näennäisessä havaintomaailmassa mennä väärin päin. Siksikin ylösalaiset jooga-àsanat ovat erittäin hyviä. Todellisuudessahan toki jo ollaan aina oikein päin; sitä vain ei täydelleen vielä ymmärretä/muisteta.

85.    Kun kysyy oikeita kysymyksiä, saa oikeita vastauksia.

86.    Kun kysyt jotakin, kysytkö todellakin siksi, että haluat kuulla jonkun muun vastauksen kuin omasi vai haluatko vain, että sinä itse ja nuo "muut" saisivat kuulla sinun vastauksesi?

87.    Perimmäisessä Todellisuudessa ei ole ketään "muita". Jumala on se, joka "meissä" elää "meinä". Kiitos, Jumala, että olet ilmentynyt havaintomaailmaan kaikkia kanssaveljinä ja –sisarina, kissoina, koirina, puina, kasveina ja kaikkena elävänä. Tämä kaikki on pyhää.

88.    Äänteet, sanat, lauseet, kirjoitukset ja puheet sisältävät paljon enemmän kuin vain niiden pintapuolisen merkityksen. Joissakin Jumala on läsnä voimallisemmin kuin toisissa. Tällai-sia ovat esim. ns. pyhät kirjat (Raamattu, Koraani, Bhagavad Gîtâ, Srîmad Bhâgavatam, Mormonin kirja, jne.), Jumalan inspiroimat muut kirjat (mm. ACIM, Hawkinsin kirjat, Ra-mana Maharshi), puheet (mm. Barry Long, Eckhart Tolle), musiikki, jne.

89.    "Joka toiselle kuoppaa, se itse siihen lankeaa" ja "älkää tuomitko, jottei teitä tuomittaisi" ovat oikeastaan sama asia.

90.    Jokaisen usko pyhittää hänet. Jumala ilmenee kullekin yksilölle hänen tarpeidensa mukaan. Kuten aiemmin on ollut puhetta, on kyseessä eräänlainen HOPS eli henkilökohtainen ope-tussuunnitelma jokaisen Jumalan osasen kotiin saamiseksi. "Kerran, kerran taivas laulaa, yhtä olla saamme Jumalan kanssa (kanssa)".

91.    Erillisyyden ongelma on todella ainoa ongelma, mutta se on jo ratkaistu, koska erillisyyttä ei ole kuin egon illusorisissa kuvittelu-fantasioissa. Kun syy poistetaan, seuraukset häviävät itsestään. Samoin on ongelmien laita.

Tämän erillisyysongelman, joka on näennäinen mielen rakenne, kanssa on vain niin, että ratkaisua (eli Todellisuuden Tosi-identiteettiä, joka on Jumal-ykseys) ei tunnisteta, sillä ongelmaa ei tunnisteta. Ongelmaa ei todella ole ratkaistu ennen kuin ratkaisuyritykset ja ongelma on tunnistettu, ja tunnustettu.

92.    Ihminen kapinoi Jumalan lakeja ja Hänen nimeään vastaan, mutta koeteltuaan niin sanottua omaa tahtoaan, joka on vain tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä Jumalan tahdosta, ja tultuaan tuntemaan sen johdannaiset hän vähitellen tai yhtäkkisesti oivaltaa Jumalan lakien jo aina olleen ihmisen rakennukseksi annetut. Tämä tie on usein pitkä ja kivinen, mutta sen kuljettuaan ihminen tietää omassa kokemuksessaan Jumalan ohjeet oikeiksi.

Kaikki tämä on lopulta Jumalan armosta tapahtuvaa. Ja kaikki se, mikä täällä näyttää ja vaikuttaa tapahtuvan, tapahtuu vain ja ainoastaan meidän mielissämme. Mielen kautta vie tie kotiin, jossa "me" jo aina olemme se, miksi Jumala meidät loi; Hänen lapsikseen osina Hänen olemustaan.

Henki "meissä" on se "me", joka "me" olemme; Yksi Minä, Kristus-Minä. Muista Paavalin sanat: "Enää en elä minä vaan Kristus minussa". Kristus on "meidän" Todellinen, Korkeampi Minä, jossa me olemme Yhtä Isä-Jumalan kanssa.

93.    Mutta varo, ettet ymmärrä tätä väärin ja luule pikku-itsesi eli sosiohistoriallisen muistikuva-tulevaisuus –orientaatio -minuuskäsityksesi mukaisen mielikuvaitsesi (ego) luulevan olevan tämä todellinen itsesi. Muista, jos yhtään ylpeyttä ilmenee sinussa, voit olla varma, että olet poikennut polulta.

94.    Lopulta kaikki on vain yhtä suurta yksinpuhelua, jota maailmankaikkeuksien Minuus käy Itsensä kanssa. Jumala on "meissä" "me".

95.    Niin sanottu huumori on usein suojarooli. Tai paremminkin erityisesti ne, jotka huumorintajua korostavat ja sitä penäävät ja ihailevat haluavat ja tarvitsevat sitä jonkinlaiseen suojarooliin sekä sosiaalisissa tilanteissa kokemaansa epävarmuuden ja "häiriöitymisen" lääkkeeksi.

Tämä "huumorin demoni" peräänkuuluttaa myös ns. small-talk –kulttuuria, jossa hiljaisuus nähdään vältettävänä asiana ja turhanaikainen lörpöttely, joka useimmiten on vielä jonkinlaista itsetehostusta (kuinka minä sitten sanoin sille niin ja näin, ja kuinka hän sitten sanoi minusta niin ja näin, jne.) nähdään edistyksellisenä kommunikaationa.

Huomioitavaa tässä kuitenkin on myös se, että hiljaisuus jurottamisena tai peitettynä vihamielisyytenä ei tietenkään ole tavoiteltava asia.

96.    Yläselän, hartianseudun ja niskan alueen lihasjumit liittyvät miltei aina hieman kovaääni-seen, karkeaan (jota usein kutsutaan rempseäksi näin yrittäen itselleen oikeuttaa oma käy-töksensä) ja hyökkäävään kommunikointityyliin.

97.    Liharuoka ja "perussuomalainen mies". Pelko tieteisfantasioita ja kaikkea "liian mielikuvituksellista" kohtaan lienee pelkoa hallitsemattomuutta, omaa voimattomuutta ja ruumiillista haavoittuvuutta kohtaan. Tähän liittyy usein vielä pelko emotionaalista haavoittuvuutta kohtaan, jota yritetään kompensoida hyvin monin keinoin.

Tämän ajan ja paikan miehillä yleisin lienee kieltäminen ja tukahduttaminen. Loppujen lopuksi, kun kaikki kerääntyneet itkut ja tunnesotkut, kesken jääneet tunnehahmot ovat puhdistetut ja ymmärrys henki-sielu-ruumis –kolmijaon luonteesta on Jumalan armosta avautunut, alkavat pelot kadota ja hävitä. Sillä on niin, että pelko on aina rakkaudettomuutta.

Kun Jumalan rakkaus avautuu yhä enemmän ja Hänen Elävät vetensä virtaavat sinun hahmosi kautta maailmaan, katoaa pimeys eli pelko sinusta vähitellen. Siellä, missä on Jumalan valo ja rakkaus, ei pelkoa enää ole.

98.    Pitäytyminen vain järkeen, aisteihin ja siksikin vain "näkyväiseen" sekä tämän päivän luonnontieteisiin lienee omassa sisäisyydessä olevan elämän kieltämisyritystä. Yritystä olla tiedostamatta oman elämänsä lähdettä, joka on sisällä.

Jumala on meissä sisällä Henkenä. Ja tämä Henki, Jumalan Itsestään tekemä kuva, me olemme tosi olemukseltamme. Tämä pitäytyminen vain "ulkoiseen" on juurikin nurinkurista, sillä "maailman viisaus on Jumalan silmissä hulluutta" ja kaikki on väärin päin maailmassa.

99.    Puhdistuminen. Psykofyysinen olemus on tarkoitus tulla puhdistetuksi Jumalan täydelliseen palvelemiskäyttöön. Tämä tarkoittaa tunteiden, ajatusten ja aikomusten kaikkinaista puhdistamista.

100.    Jos sinä vain tahdot aina pitäytyä omassa synnintunnossasi, pysy sitten siinä. Tämä on erittäin hyvä ja oivallinen menetelmä ja asenne, mutta vain eräässä tien vaiheessa. Tuo käsitys lienee nimittäin vain hyvin yksipuolinen ja pitää paikkansa puhuttaessa ihmishahmon alemmasta minästä, sosiohistoriallisesta persoonasta.

Kun sinulle on annettu armo kokemuksellisesti ymmärtää ja käsittää oma todellinen olemuksesi, ymmärrät sen olevan Jumalan kaltainen; Jumalan luoma kuva Itsestään. Ja tällöin myös ymmärrät, että synti oli tuo väärä minuus –käsityksesi ja kaikki sen kautta tekemäsi tahtomukset ja teot luullessasi voivasi olla erossa Jumalasta ja luullessasi sinulla olevan Hänen tahtonsa kanssa kilpaileva tahto.

101.    Sinun oma tahtosi näyttää olevan erillinen yksilötahto niin kauan, kuin et halua sitä täysin Jumalalle luovuttaa ja antautua aivan täydelleen Hänen tahtoonsa. Kun näin sitten viimein jossain vaiheessa tulet tahtomaan, sinulle näytetään, että Jumalan tahto jo aina tapahtuu kaikessa ja kaikkialla, ja että sinä et ole sitä vain ymmärtänyt (tahtonut ymmärtää) oman rajoittuneen ihmisjärkeilysi takia. Ja vielä perimmältää sen takia, että olet tahtonut kapinoida Jumalan tahtoa vastaan. Tästä on puhuttu jo aiemmin. Ainoa todellinen ongelma on auktoriteettiongelma.

102.    Auktoriteettiongelma on ainoa todellinen ongelma. Voisikin ajatella, että on karkeasti ottaen kaksi tietä Jumalan luo. Toinen on lyhyt ja toinen on pitkä. Iäisyydessä ei kuitenkaan ole aikaa, joten siinä mielessä on aivan sama, kumpaa tietä kuljemme.

Pitkä tie on perinteinen suurten uskonnollisten järjestelmien mukainen tie; nöyrä Jumalan palveleminen työllään, toiminnoillaan ja perheellään.

Lyhyt tie on mystikoiden ja pyhimysten kulkema tie, jota (ilmeisesti ainakin tähän mennessä) harvat maailmassa elävät ovat kulkeneet. Se on radikaalin Jumalalle antautumisen tie, joka johtaa unio mysticaan, mystiseen yhteyteen Jumalan kanssa.

Tässä unio mysticassa matkaaja huomaa olevansa olemukseltaan yhtä Jumalan kanssa, ja jo aina olleensakin niin. Samalla hän tulee ymmärtämään kaiken elävän olevan Jumalan ilmausta, Hänen ilmiasuaan. Tästä tilasta matka kuitenkin voi vielä jatkua ilmiömaailmassa riippuen siitä, mitä Jumalan on kunkin varalle suunnitellut.

Näinä aikoina on kuitenkin ehkä käymässä niin, että yhä useampia ja useampia tullaan johdattamaan Jumalan luokse tätä mystikon tietä pitkin siten, että he ulkonaiselta palvelusolemukseltaan (se on: psykofyysiseltä sosiaalisessa maailmassa toimivalta olemukseltaan) pysyvät siinä, missä ovat olleet kutsun saatuaan.

Toisin sanoen unio mystica sosiaalisessa maailmantouhussa täydelleen mukana eläen ja Jumalaa antaumuksellisesti palvellen tulee tapahtumaan. Ja niitä on jo tapahtunut.

103.    Jos sinä et ymmärrä, mistä on kysymys tässä kaikkien yhteisen Kristus-identiteetin ymmärtämisessä, vaan luulet vaikkapa kyseessä olevan vain mieleltään häiriintyneiden ihmisten tasapainottomista kuvitelmista ja puheista, tämä sallitaan sinulle.

Tietenkin. Jumala antaa meille täällä leikkikentällä omien armotalous-ajatustensa mukaisesti sitä, mitä me tahdomme täällä. Jos kuitenkin olet lukenut tätä Tie -teosta tähän saakka, luulen, että sinulla on ymmärrystä siihen, mistä tässä on puhe.

Tie -teosta (TEO=Jumala): -> Tie -TEOsta eli tie Jumalasta. Tätä tietä me voimme kulkea Hänen luokseen, jossa me paradoksaalisesti jo aina olemme olleetkin, kuin pimeät lamput asunnon katoissa. Jumala sytyttää nämä lamput jälleen ja antaa Rakkaus-autuutensa loistaa niiden kautta.

104.    Jeesus sanoi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna 'te olette jumalia'?" –Raam. Joh. 10:34, 1938. Tällä Jeesus lienee viitannut kohtaan: "Minä sanon teille: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia". Ps. 82:6

105.    Nöyryydestä…Ei nöyryys ole sitä, että toistellaan "olen nöyrä, olen nöyrä". Tuollainen juuri on nöyrtymättömyyttä; ylpeyttä siitä, että luulee itseään nöyräksi.

Mitä nöyryys on, voisi valottua jostain näkökulmasta määrittelemällä nöyryyden puutteen eli ylpeyden. Ylpeys ei siedä huomautuksia, kritiikkiä, puolustelee itseään kovuuteen asti, on äänekäs, uhitteleva, karkea ja kova. Tästä on hienosti kirjoittanut edesmennyt skeemaigumeni Valamon Johannes.

106.    "Sydän kun, auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään Häneen uskon, näen aamuruskon, päivä sarastaa."

107.    Usko ruumiin ylösnousemukseen tarvitaan, koska monet luulevat olevansa ruumiinsa. Tietysti voidaan ajatella, että ruumis tarkoittaa tässä myös niin sanottua hienoruumista. Joka tapauksessa, kun kokemus-realisaatio ruumiittomuudesta on annettu, ruumiin ylösnousemus tavallaan menettää funktionsa, ihan symbolisestikin. Kaikkeus-Ykseydessä ei ruumiita ole kuin Ykseys-Kaikkeus-Olennoitumien ilmentymisvälineinä.

108.    Ilo tulee kehosta niin kuin sähkö seinästä. Onko sähkö alkulähde siis seinässä ja ilon alkulähde ruumiissa?

109.    Aatami = ruumis ja Eeva = sielu. Sielu "syö omenan" ja antaa sen sitten ruumiille. Näin illuusio alkaa.

110.    Kommunikaatiokuvaus (alla oleva kuva): 

111.    Tänä aikakautena puhutaan niin sanotusta positiivisesta ja negatiivisesta aggressiosta ja vihasta. Nämäkin määritelmät riippuvat näkökulmasta ja tarkasteltavasta asiayhteydestä. Alla on esitetty nelikentässä eräitä piirteitä.

Aggressi -nelikenttä

Vaikka nykyään paljolti vaikutetaankin haluavan uskoa vihan ja aggression positiivisiin piirtei-siin mm. yhteiskunnassa ja yksilön elämäntilanteissa muutoksia aikaansaavana voimanlähteenä (ks. yllä olevan kuvan rivi "A")  voisi ajatella näiden voimien kuitenkin lopulta olevan negatiivisia. Tämän vuoksi negatiivinen –sarakkeessa on merkitty X sulkeisiin.

Aggressio ja viha ovat aina häiriö sisäistä tilaa ja sen tasapainoa tarkasteltaessa. So. aggressio/viha ovat psyykkisen häiriötilan ilmauksia. Siksi rivillä B) sarakkeessa "negatiivinen" on ruksi.

112.    Ruumis ja ego psyykenä (sosiohistorialliseen persoonaan identifioituminen) jatkavat omalla, ennaltamäärätyllä (karma) tiellään ilmentymistään oman aikansa loppuun tässä illusorisessa mielenmaisemassa, jota aistien kautta ollaan havainnoivinaan. Näkijä, Havaitsija on tietoinen, havaitsee kaiken tämän, mutta on siitä erillään.

113.    Vaikka ego -identifikaatio olisikin jo hälvennyt, ego saattaa vielä "hetken" jatkaa illusorista olemistaan kuin kukon ruumis, jolta pää on katkaistu. Kukko -analogia onkin egosta puhuttaessa erittäin oivallinen. Ego on erittäin kukkoileva, ylpeyden perustalle rakentunut illuusioidentiteetti.

114.    Psykofyysinen olemus on "karminen nukke", joka tekee Jumalanpalvelustehtävänsä loppuun ja lakkaa sitten toimimasta, kun sen aika on tullut.

115.    Egon tulisi hurjasti "pienentyä", ennen kuin Jumalan tiedostettu palveleminen voi alkaa. Näin nöyryyttä pääsee ilmentymään riittävästi, jotta totinen, tahdottu Jumalalle antautuminen ilmenee.

116.    "Oletpa sinä itsekäs." Lue tämä näin (syvemmän tason luenta): "Oletpa sinä itsekäs, kun et ota minua huomioon minun tahtomallani tavalla." Sanoja näkee toisessa sitä, mitä on hänessä itsessään.

117.    "Ylpeyttäni on loukattu!" Ja se onkin miltei ainoa tie päästä moisesta riivaajasta vapauteen kohti nöyryyttä.

118.    Vapaustesti: Istu viisi minuuttia paikallasi ajattelematta mitään. Pystytkö lopettamaan ajattelun niin tahtoessasi ja jatkamaan sitä jälleen niin tahtoessasi? Kuinka vapaa olet?

119.    "Henkilö ei ole asia tai prosessi, vaan avautuminen, jonka kautta [A]bsoluuttinen voi ilmentyä." –Heidegger

120.