Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
ELÄMÄN YMMÄRRYKSET, ITSE- JA JUMALOIVALLUKSET

Kynnyksien ylittäminen johtaa aina seuraavalle askelmalle kohti taulukon yläpäätä Om=adi -tasoa.
Mutta mikä on se, joka kynnyksiä näyttäisi ylittävän?

TasotKuvaus
Oṁ = ādi
So’ham,
âtman=brahman

Käsittämätön kaikkiyhteys = kaikkiykseys
-Vedantan 4 suurta lausetta syväymmärrettyinä ja koettuina
-On vain rakkaus.
-Ego ja ruumis ovat kuin puun lehtiä, joita Elämän tuuli liikuttaa, ja tämä kaikki on minä, sinä, Jumala, Rakkaus ja Elämä.
-Elämä/Jumala ”nostaa” kokemus-ymmärryksen tälle portaalle tahtonsa mukaisesti. Kynnys edelliseltä portaalta on liukuva.
Ātman / puruṣa –oivallus
Dvaita-advaita: Jumala on ykseys ja moninaisuus.
-Ehdoton Jumalalle antautuminen
-Rakkaus on antamista. Rakkaus on valikoimatonta, kuin aurinko, joka paistaa kaikille samalla tavalla, vaikka jokainen kokeekin sen omalla laillaan.
-Egoon samaistumisen syvä purkautuminen
Kynnys: ”Hyvän ja pahan tuolla puolen”
I henkinen (teismi)
”Tapahtukoon Sinun tahtosi, Jumala” alkaa saada jalansijaa.
-Rakkaus on antamista. Rakkaus pyrkii valikoimattomuuteen.
-Hindulaiset (bhakti-)traditiot, teosofis-kristosofinen maailmankatsomus, new age, antroposofia, kristinusko, juutalaisuus, islam,
-Egoon samaistumisen purkautumista.
Kynnys:”Persoonallisen Jumalan hyväksyminen"
II henkinen (ateismi)
Etiikan ja moraalin painottaminen.
-Rakkaus on antamista. Rakkaus pyrkii valikoimattomuuteen.
-Buddhalaisuus, jainalaisuus, taolaisuus, jotkut new aget ja mm. sankhya-filosofia sekä advaita-vedantan ja 
zen-buddhalaisuuden populaarikulttuurinomaiset persoonattomat tulkinta.
-Egoon samaistumisen purkautumista.
Kynnys:”Itsetietoinen pyrkimys korkeampaan moraaliin ja valikoimattomaan rakkauteen”
I maallinen
Etiikan ja moraalin painottaminen.
-Rakkaus on saamista ja antamista. Rakkaus valikoi.
-(Ateistiset) materialistiset filosofiat (ajatus- ja tunnesisällöt).
-Egoon samaistuminen.
Kynnys:”Itsekkäiden vaistojen ja tahtomusten ylittäminen sekä toisten puolesta toimiminen”
II maallinen
Heti mulle kaikki tänne.
-Itsekkyyttä, väkivaltaa ja röyhkeyttä painottavat ajatus- ja tunnesisällöt.
-Rakkaus on saamista.
-(Ateistiset) materialistiset filosofiat.
-Egoon samaistuminen.

25.8.2008, T.H.